Planning

De omgevingsvisie maken we samen. Via deze website kun je met ons meedenken. Hieronder vind je de globale planning van de 'bouw' van deze visie. We zullen je hier ook steeds informeren over bijeenkomsten zodat je op de hoogte blijft van wat er gebeurt. Achter de schermen hebben we al wat voorwerk gedaan en nu vragen we jullie om mee te doen. Dat doen we in verschillende fases, waarin we je graag meenemen.

Tijdlijn in 4 fasen

Fase 1 - eerste deelnameronde

juni - september 2022

In deze fase gaan we alle meningen en ideeën ophalen zodat we een beeld krijgen van wat we belangrijk vinden. Dit doen we met een vragenlijst. Deze vragenlijst kon je invullen tot en met 15 juli 2022. De resultaten hiervan vind je onder Uitkomsten vragenlijst.

Fase 2 - kaderstelling

september 2022 - februari 2023

Alle reacties uit de vragenlijsten hebben we verwerkt. In deze fase gaan we met het College van B&W en de Raad in gesprek over de verschillende thema's. Ook zullen we dan vaststellen hoe diep we op bepaalde thema's in de visie zullen ingaan en wat we op andere plaatsen gaan vastleggen.

Fase 3 - tweede deelnameronde

februari 2023 - februari 2024

In deze periode gaan we de visie verder ontwerpen. Hiervoor gaan we met je in gesprek. Dit doen we met een Roadshow langs alle kernen en buurtschappen (als de omstandigheden dat toestaan). Deze Roadshow zal begin 2023 plaatsvinden. Samen kunnen we dan verder bespreken wat we belangrijk vinden voor de toekomst van Hof van Twente.

Fase 4 - besluitvorming

maart 2024 en verder

Op basis van alle ontvangen reacties gaat de Raad richting geven aan de concept Omgevingsvisie. Er zullen immers keuzes moeten worden gemaakt. We leggen de concept Omgevingsvisie voor aan het College van B&W en de Raad. Hierna zal de besluitvormingsprocedure starten. Ook als je al hebt meegedacht, mag je nog steeds formeel reactie geven op de stukken. We verwachten de Omgevingsvisie dit jaar af te ronden.

> Uitkomsten roadshows
Lees meer
> Uitkomsten peilingen
Lees meer
> Uitkomsten vragenlijst