Planning

De omgevingsvisie maken we samen. Via deze website kun je met ons meedenken. Hieronder vind je de globale planning van de 'bouw' van deze visie. We zullen je hier ook steeds informeren over bijeenkomsten zodat je op de hoogte blijft van wat er gebeurt. Achter de schermen hebben we al wat voorwerk gedaan en nu vragen we jullie om mee te doen. Dat doen we in verschillende fases, waarin we je graag meenemen.

Tijdlijn in fases

Fase 1 - eerste deelnameronde

juni - september 2022

In deze fase gaan we alle meningen en ideeën ophalen zodat we een beeld krijgen van wat we belangrijk vinden. Dit doen we met een vragenlijst. Deze vragenlijst kon je invullen tot en met 15 juli 2022. Op dit moment verwerken wij de resultaten.

Fase 2 - kaderstelling

september 2022 - december 2022

Alle reacties uit de vragenlijsten hebben we verwerkt. In deze fase gaan we met het College van B&W en de Raad in gesprek over de verschillende thema's. Ook zullen we dan vaststellen hoe diep we op bepaalde thema's in de visie zullen ingaan en wat we op andere plaatsen gaan vastleggen.

Fase 3 - tweede deelnameronde

oktober - februari 2022

In deze periode gaan we de visie verder ontwerpen. Hiervoor gaan we met je in gesprek. Dit doen we door het organiseren van bijeenkomsten in de kernen en buurtschappen (als de omstandigheden dat toestaan). Samen kunnen we dan verder bespreken wat we belangrijk vinden voor de toekomst van Hof van Twente.

Fase 4 - besluitvorming

maart - mei 2023

We leggen de concept Omgevingsvisie voor aan het College van B&W en de Raad. Hierna zal de besluitvormingsprocedure starten. Ook als je al mee hebt gedacht, mag je nog steeds formeel je reactie geven op de stukken.

> Vragenlijst
> Vragen?