Uitkomsten vragenlijst

Beste inwoner en/of ondernemer uit Hof van Twente!

Tot en met 15 juli jl. kon je hier een vragenlijst invullen over de omgevingsvisie. Dit hebben ruim 300 inwoners gedaan uit alle leeftijdcategorieën en uit alle kernen en buurtschappen. We hebben hiermee waardevolle input gekregen voor het vervolg.

In februari starten we met een Roadshow langs alle kernen en buurtschappen, waar we op thema's meer de diepte ingaan. Hier zullen dan ook de resultaten van de vragenlijst aan bod komen.

> Uitkomsten roadshows
Lees meer
> Uitkomsten peilingen
Lees meer
> Vragen?