Informatie afbeelding: Nikki

Resultaten van de peilingen

De afgelopen maanden hebben we jullie mening gevraagd over een aantal onderwerpen via Peilingen. De resultaten hiervan worden - evenals de resultaten van de vragenlijst van afgelopen zomer - meegenomen bij het schrijven van de omgevingsvisie.

Benieuwd naar de resultaten van alle peilingen? Hieronder vind je de uitkomsten.

In Peiling 6 vroegen we of je bij de roadshow aanwezig zou zijn:

De omgevingsvisie gaat ergens over. Straks ligt er een kompas dat invloed heeft op jouw leefomgeving. Over ontwikkelingen en hoe we daarmee omgaan. Over wonen, werken, recreëren. Over duurzaamheid, bereikbaarheid en gezondheid.

We komen met roadhows naar je toe om ook jouw mening mee te kunnen nemen. Zien we je daar?

 • Ja, ik ben erbij!

 • Ik zou wel willen, maar ben helaas niet in de gelegenheid om te komen.

 • Nee, ik ga niet naar een roadshow.

Peiling 5 vroegen we je het volgende:

Onze gemeente kenmerkt zich door bevlogen en betrokken inwoners die zich inzetten voor de lokale samenleving. 

Welke uitspraak vind jij het meest passen?

 • De gemeente moet veel meer samenwerken met inwoners bij het maken van beleid en uitvoeren van plannen.

 • De gemeente moet, waar inwoners daarvoor openstaan, meer naar eigen inzicht overlaten aan inwoners.

 • De gemeente moet de zaken zelf beslissen en regelen voor het algemeen belang. Inwoners kunnen dat niet.

In Peiling 4 vroegen we je het volgende:

Iedere gemeente mag zelf weten hoe ze de omgevingsvisie gaan maken. Voor de hele gemeente, of ook met meer oog voor de eigenheid van verschillende kernen.

Welke uitspraak spreekt jou het meest aan?

 • De gemeente Hof van Twente is overal redelijk hetzelfde, beleid kan overal hetzelfde zijn.

 • Binnen de gemeente Hof van Twente zijn er grote verschillen tussen de kernen en buurtschappen, dat vraagt om maatwerk.

Peiling 3 ging over de centrale voorzieningen:

Steeds meer voorzieningen staan onder druk (denk aan school, sportvoorziening, winkel of ontmoetingsruimte). Centrale voorzieningen zijn op wat grotere afstand, maar zijn doorgaans kwalitatief beter qua aanbod. 

Wat vind jij belangrijker?

 • Iets verder reizen om bij een voorziening te komen is prima, als het aanbod kwalitatief erg goed is.

 • Voorzieningen horen dicht bij de mensen te blijven, ook als het aanbod dan wat minder is.

In Peiling 2 ging over het buitengebied:

In Hof van Twente hebben we een buitengebied waar we trots op zijn. 

Hoe blijft dat zo als we oplossingen moeten vinden voor bijvoorbeeld wonen, energie en recreatie?  

 • Dat is maatwerk en vraagt altijd om een goed gesprek met alle direct betrokkenen.

 • Daarvoor moeten we vooraf richtlijnen opstellen die overal hetzelfde zijn om ons buitengebied te beschermen.

 • Ik vind dat een hele lastige vraag.

In de eerste peiling stelden we je de volgende vraag:

Welke zin vind jij het beste passen bij de gemeente Hof van Twente?

Hof van Twente is vooral onderscheidend door ...

 • ...haar omgeving, zoals het landschap en de natuur, de culturele erfgoederen en de ruimte om even tot jezelf te komen.

 • ... haar bedrijvigheid, zoals de agrarische en culturele sector.

 • ... de mensen die er wonen en naar elkaar omkijken.

> Uitkomsten vragenlijst
Lees meer
> Vragen?
Lees meer
> Planning
Lees meer